Pagina uitprinten Pagina mailen

De democratie anno nu


Het online magazine vindt u hier


In gesprek over de democratie anno nu

Een nieuw samenspel tussen overheid en samenleving en politiek, bestuur en ambtenaren

Inwoners, organisaties en bedrijven nemen steeds vaker het initiatief zélf zaken op te pakken en te regelen. Deze veranderende, initiatiefrijke en krachtige samenleving verwacht een wendbare, flexibele, stevige en meedenkende overheid. Van een overheid die alles regelt, naar een overheid die ruimte biedt voor initiatieven van buiten. Dat vraagt om veranderingen in de relatie tussen overheid en samenleving, maar ook om een nieuw samenspel tussen politiek, bestuur en ambtenaren. Kortom; ‘Democratie anno nu: het nieuwe samenspel’.

Zowel op provinciaal als landelijk niveau zijn partijen aan het nadenken over hoe we mee moeten veranderen met de samenleving. Zo werken provincies landelijk samen aan Kompas 2020. Het laat ons zien dat we anders moeten kijken naar de toekomst en ook anders moeten besturen. Per maatschappelijke opgave moet gekeken worden wie het probleem het beste kan oplossen. De ene keer is dit de provincie, de andere keer de gemeente en nog een andere keer de bedrijven, de mensen en de instellingen zelf.

Online magazine ‘Democratie anno nu: het nieuwe samenspel

In de afgelopen maanden werden in het kader van ‘Zichtbaar Samenspel’ - een project van het Programma Lokale Democratie in Beweging, VNG Overijssel en provincie Overijssel - herkenbare en persoonlijke verhalen opgehaald bij verschillende bestuurders en politici in Overijssel over de democratie anno nu. Hen werden vragen voorgelegd: vragen uit de samenleving. Vragen van inwoners en ambtenaren, die gerelateerd zijn aan het nieuwe samenspel tussen bestuur, politiek, ambtelijke organisatie en de samenleving. Het resultaat van deze interviews leest u in het online magazine ‘Democratie anno nu: het nieuwe samenspel’

Arco Hofland, voorzitter van VNG Overijssel, geeft samen met Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning, een toelichting op de totstandkoming van het magazine, het doel en de opgave voor de toekomst.

“Denk goed na over wat jouw bijdrage is aan de democratie. Gaat het erom te scoren in de raadzaal, of gaat het erom te scoren in de samenleving?”

Wees je bewust van de veranderende samenleving en jouw bijdrage daarin
 “Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons er in Overijssel, maar ook in de rest van Nederland, bewust van zijn dat de samenleving verandert. Dat mensen, bedrijven en instellingen andere vragen hebben en dat we daar anders op in moeten spelen. Dat geldt voor ons als bestuurders, maar dat geldt ook voor de volksvertegenwoordigers, de gemeenteraadsleden, de provinciale Statenleden en de ambtenaren. Soms moeten we loslaten en helemaal niets doen. En kijken wat er gebeurt”, aldus Ank Bijleveld. Volgens de voorzitter van VNG Overijssel is het goed dat we de discussie voeren over dit onderwerp. “Denk eens goed na over wat jouw bijdrage is aan de democratie. Gaat het erom te scoren in de raadszaal, of gaat het erom dat je scoort in de samenleving? Kijk naar buiten, wat heb je nodig om te veranderen? Ik denk dat daar een hele mooie uitdaging ligt en dat dat ook het begin is van het proces waar we mee bezig zijn.”

“Iedereen die nodig is om anders te besturen en samen te werken, komt aan het woord”

De verschillende rollen in het samenspel
“Wat het leuke is, is dat iedereen in het magazine aan het woord komt. Iedereen die nodig is om anders te besturen en samen te werken”, aldus de Commissaris van de Koning. Arco vult aan: “Burgers vertellen hoe zij tegen de overheid aankijken, ambtenaren delen hun dilemma’s en bestuurders vertellen hoe zij omgaan met het vraagstuk van de veranderende samenleving. Wat mooi is, is dat het magazine je op een hele praktische manier bij de hand neemt om de discussie over de veranderende samenleving te voeren. Er worden tien dagelijkse casussen op tafel gelegd om te kijken; hoe moet je daar mee omgaan en wat doet dat nu met je?”

“Het materiaal dat er is, kunnen we allemaal gebruiken. Iedereen kan er in zijn eigen gemeente een gesprek over voeren”

Het op gang brengen van de dialoog
Volgens Ank heeft het verzamelde materiaal tot doel aan te zetten tot nadenken. “Dat het ons net even anders laat kijken naar ‘Waar zijn we mee bezig?’. Ook dat het aanzet een ander samenspel op gang te krijgen. Het materiaal dat er is, kunnen we allemaal gebruiken. Iedereen kan er in zijn eigen gemeente een gesprek over voeren. Of wij in onze eigen Staten.”

“Het zou mij echt gelukkig maken als je links en rechts wat experimenten in Overijssel gaat zien”

Opgave voor de toekomst
Voor de voorzitter van VNG Overijssel is de opgave voor het komende jaar naast praten, ook stappen zetten. “Ook durven besluiten te nemen en durven te experimenteren. Het zou mij echt gelukkig maken als je links en rechts wat experimenten in Overijssel gaat zien. Dat de samenleving en de overheid op een andere manier met elkaar omgaan.
” Grootste uitdaging volgens de Commissaris van de Koning is dat mensen over zichzelf durven te praten en niet over een ander. “Het is heel gemakkelijk voor een raadslid iets te zeggen over een collegelid of voor een Statenlid om iets te zeggen over een gedeputeerde. Ze moeten nu juist zelf kijken naar ‘Wat is mijn rol en wat kan ik anders doen’? Ik denk dat de belangrijkste opgave voor het komende jaar daarom is echt het gesprek te durven voeren over dat het anders kan. Voor ons is het als bestuurders de vraag; durven we ook echt los te laten? Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we moeten daar wel echt het gesprek over aangaan.”

 

Kennisbank Op www.lokaledemocratieinbeweging.nl zijn alle video’s, teksten, quotes en foto’s uit het magazine terug te vinden. Ter informatie en inspiratie, maar ook om zelf te gebruiken en te delen. Al het materiaal kunt u dan ook downloaden. Op die manier stimuleren we de dialoog over de nieuwe democratie.
Online magazine
www.lokaledemocratieinbeweging.nl/magazine