Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Actualiteiten

 Brief aan leden PS 21-3-2019

Actualiteiten/Nieuwsflitsen >>

De verkiezingen zijn achter de rug. Wij feliciteren de leden van PS van harte met hun lidmaatschap en wensen hen heel veel succes toe. 


De afgelopen jaren is de samenwerking tussen provincie en gemeenten op vele terreinen geïntensiveerd. Samen worden maatschappelijke opgaven verkend en aangepakt als gelijkwaardige partners die allen een bijdrage kunnen en moeten leveren. Gemeenten gaan graag door op deze ingeslagen weg. In onze brief aan leden PS worden enkele urgente kwesties onder de aandacht gebracht die in de komende periode nadere richting behoeven. Kwesties die zijn opgehaald in drie domeinen van VNG Overijssel.


In de brief wordt verzocht deze kwesties mee te nemen in de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie, maar ook in de politieke beraadslagingen in de komende jaren.

Terug