Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Actualiteiten

 Brief VNG Overijssel aan Minister van Financien

Actualiteiten/Nieuwsflitsen >>

 De VNG Overijssel uit in een brandbrief aan de fracties in de Tweede Kamer en enkele ministers stevige zorgen over de omvangrijke financiële tekorten bij veel gemeenten in Overijssel. Deze tekorten leiden vaak tot forse bezuinigingen op maatschappelijke voorzieningen. Ook lokale lasten worden verzwaard en bijdragen aan de aanpak van nieuwe uitdagingen komen in de knel. Verlichting op korte termijn is noodzakelijk. Daarom vragen de gemeenten om een eenmalige bijdrage van  600 miljoen euro. Dit is een bijdrage van circa 34,50 euro per Overijsselse inwoner.  

 

Belangrijke voorzieningen in het geding

Deze eenmalige bijdrage kan op korte termijn enige verlichting geven voor gemeenten. Hiermee kunnen gemeenten minder bezuinigen op belangrijke voorzieningen. Een greep van de geplande bezuinigingen: ondernemersloketten, ondersteuning in het huishouden, het sluiten van zwemvoorzieningen, uitstel van noodzakelijke nieuwbouw van scholen, het uitstellen of erger nog afblazen van ruimtelijke projecten die door intensieve participatietrajecten geïnitieerd en gestart zijn, het ontbreken van middelen om de kwaliteit van wegen te garanderen, het schrappen van het fietspadenplan, een streep door (de uitbreiding van) een museum, bezuinigingen op sport en sportvelden, het sluiten van bibliotheken en noodzakelijk bezuinigingen op het gebied van buurt-, ouderen- en jongerenwerk.

 

Lastenverzwaring inwoners en bedrijven

Naast de noodzakelijke bezuinigingen voeren gemeenten een lokale lastenverzwaring door. Deze wordt direct gevoeld door ondernemers en inwoners. Verhogingen van de OZB voor 2020 tussen de 2,1% en 25% zijn realiteit. In sommige hard geraakte gemeenten, zoals in Kampen, wordt de OZB niet-woningen verhoogd met een extra 34%.

 

Eenmalige financiële tegemoetkoming

Nederlandse gemeenten zijn eensgezind over de oorzaken van de omvangrijke tekorten. Dit is een combinatie van teruglopende uitkeringen uit het gemeentefonds en oplopende uitgaven in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg. De Rijksoverheid heeft hier een directe verantwoordelijkheid. De Overijsselse gemeenten willen een eenmalige tegemoetkoming van € 600 miljoen voor de Nederlandse gemeenten, ofwel circa € 34,50 per inwoner.

Terug