Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Actualiteiten

 Mini congres Digitale Transitie 8-3-2018 Zwolle

Actualiteiten/Nieuwsflitsen >>

Kunstmatige intelligentie, Smart Cities, Blockchain, Informatieveiligheid, digitale dienstverlening, Big Data; de digitale transitie van onze samenleving heeft een enorme invloed op de rol van de lokale overheid en behoort tot de strategische opgaven voor gemeenten in de komende collegeperiode.

o Waar liggen kansen en bedreigingen in de nieuwe collegeperiode?
o Hoe organiseren we kennisontwikkeling en borgen we informatieveiligheid?
o Hoe zorgen we ervoor dat deze ontwikkelingen voldoende politiek-bestuurlijke aandacht krijgen in de nieuwe raads- en collegeprogramma’s?
o Liggen we op koers in de uitwerking van de Digitale Agenda 2020?
o Hoe verloopt de -regionale- samenwerking in het programma Samen Organiseren?

Over die vragen willen we graag met ú, bestuurders en gemeentesecretarissen / directeuren in gesprek.

Doel van dit congres is om u concrete handreikingen mee te geven voor het verwoorden van de politiek-bestuurlijke opgaven die ons te wachten staan in de nieuwe bestuursperiode en daarmee dit onderwerp een vaste plek op de agenda van het college te geven. De bijeenkomst wordt ondersteund door VNG Realisatie (voorheen KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten).

Hier vindt u de verzonden uitnodiging.

Terug