Pagina uitprinten Pagina mailen

 

VNG Overijssel-dag 

Terugblik op de VNG Overijssel-dag 2023.

Op 24 november jl. vond in het legendarische Dieka van de Kruusweg te Markelo de VNG Overijssel-dag plaats. Ruim 140 bestuurders, raads- en statenleden, gemeentesecretarissen, griffiers en partners uit Overijssel ontmoetten elkaar. De foto’s van de dag kun je hier bekijken.  
 
We zijn gestart met bijeenkomsten van onze platforms Informatiesamenleving en Financieel, Ruimtelijk en Sociaal Domein. Actuele thema's kwamen aan de orde. De platforms; het kloppend hart van onze vereniging.
  
Na een heerlijke kop koffie met de ‘beroemde’ koek sprak onze voorzitter Sander Schelberg een warm welkom uit richting alle aanwezigen. Onder de energieke leiding van Gerla Struik, ambtelijk secretaris van VNG Overijssel, werd Sander bevraagd op zijn ambities als nieuwe voorzitter van onze vereniging.  Nieuwe bestuursleden werden voorgesteld en ‘in de bloemetjes’ gezet.
   
Tijdens de Statenvergadering van 12 juli jl. is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. De kennismaking met bestuurlijk en volksvertegenwoordigend Overijssel volgde bij de VNG Overijssel-dag. Eén voor één werden de aanwezige gedeputeerden uitgenodigd om naar voren te komen. Zij stelden zich voor en herkenbare anekdotes volgden over wie zij zijn als mens. Na een korte persoonlijke touch deelde iedere gedeputeerde twee inhoudelijke ambities. Ambities die in de gespreksronden die volgden werden ingekleurd en uitgediept.
Na een half uur was er een wisseling van de wacht en konden de deelnemers met een andere gedeputeerde of de Commissaris van de Koning in gesprek. Rode draden uit de gesprekken:
 
Partnerschap op inhoud is elkaar vasthouden als overheid
Denk groot, dan krijg je het klein voor elkaar
 
Een heerlijke en ontspannen lunch volgde waarin menig netwerk werd opgefrist en uitgebreid.
 
Twee dagen na de verkiezingen ging Josse de Voogd in op de actualiteiten en zijn analyses. Josse publiceert onder andere over de geografie van het stemgedrag en over toenemende verschillen in de samenleving.  Josse had een aansprekend verhaal over / achter de verkiezingsuitslag en ging daarbij ook in op polarisatie in de samenleving. Van pop-up polarisatie tot permanente polarisatie. 
 
Hoe ervaren bestuurders polarisatie in hun gemeente? Sander de Rouwe (burgemeester in Kampen), Jaimi van Essen (wethouder in Losser) en Hanneke Steen (wethouder in Hengelo) deelden hun ervaringen. Een boeiend gesprek volgde en waarin een aantal rode draden naar voren kwamen.
 
Behandel mensen verschillend om ze gelijkwaardig te laten zijn
Overheden zet een stap naar voren in de samenleving
Zoek elkaar op en houd elkaar vast; juíst als het spannend is
Gun elkaar, elkaar te begrijpen
 
Sander Schelberg sloot de dag af met een blik vooruit. Sander sprak de ambitie uit om de band voor heel Overijssel over en weer, vast en sterk te houden. We hebben krachtige platforms, laten we dit vooral vasthouden. Onze provinciale afdeling van de VNG is goud waard.  Sander gaat én staat voor VNG Overijssel.
  

De sfeer en opbrengsten van de VNG Overijssel-dag vertalen wij in een beeldimpressie. Die vind je hieronder.