Pagina uitprinten Pagina mailen

 

VNG Overijssel-dag op 24 mei 2019

 

De geweldige opkomst, de levendige discussies op tal van onderwerpen én de uitgelezen kans om te netwerken op de allereerste VNG Overijssel-dag vorig jaar zijn aanleiding om dit jaar opnieuw een VNG Overijssel-dag te organiseren.
De dag staat in het teken van het uitbreiden en opfrissen van netwerken, inhoudelijk verdiepen, inspiratie opdoen en het goede gesprek.
Onze Algemene Ledenvergadering is onderdeel van het programma. Hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten van de platforms Financieel, Sociaal en Ruimtelijk Domein.

 

Rode draad in het programma is de maatschappelijke impact van de energietransitie: is de opgave een uitdaging of utopie?
Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gaat dit keer níet in op de technische kant van het Klimaatakkoord.
Hans neemt ons juist mee in de maatschappelijke transitie. Hoe laat je deze maatschappelijke opgave landen bij inwoners? Hoe pakken we deze opgaven bestuurlijk aan? Hoe voer je een goede dialoog in het gebied? Opleggen of uitnodigen? Participatieve overheid versus de opgave.
 
 
Klik hier voor de verzonden uitnodiging en het programma.