Pagina uitprinten Pagina mailen

 

VNG Overijssel-dag 

VNG Overijssel organiseert verschillende vergaderingen en bijeenkomsten voor zowel bestuurders, volksvertegenwoordigers als ambtenaren. Hoogtepunt in deze reeks is de jaarlijkse VNG Overijssel-dag. Deze vindt dit jaar plaats op 24 november 2023. 
 
 
Terugblik op de VNG Overijssel-dag 2022. 
Deze werd gehouden op 18 november jl. in het legendarische Dieka van de Kruusweg te Markelo. Meer dan 100 bestuurders, raads- en statenleden, gemeentesecretarissen, griffiers en partners uit Overijssel ontmoetten elkaar. De foto’s van de dag kun je hier bekijken. 
 
De dag zijn we gestart met bijeenkomsten van onze platforms Informatiesamenleving, Financieel, Ruimtelijk en Sociaal Domein. De platforms: het kloppend hart van onze vereniging. 
 
Daarna schetste Victor Everhardt, directeur-bestuurder van Platform31, de opgaven en ging in op de (bestuurlijke) impact van de druk op de ruimte, de mogelijkheden en lastigheden om deze opgaven (integraal) op te pakken, inclusief de belangenafweging en de rol van het openbaar bestuur in het kader van deze "transitie" van de fysieke leefomgeving. De presentatie van Platform31 tref je hier aan. 
 
Al snel volgde er een panelgesprek met gedeputeerde Van Haaf, wethouder Liesbeth Grijsen, agrarisch ondernemer én raadslid Christian Muilerman en Victor Everhardt. 
Daarbij was er volop interactie met de aanwezigen in de zaal. Samen spraken we over de enorme ruimtelijke opgaven die in een beperkte ruimte en binnen een kort tijdsbestek moeten worden gerealiseerd. Hoe doen we dat met elkaar? Wat hebben we nodig? Hoe begrijpen we elkaar? Hoe betrekken we volksvertegenwoordigers en inwoners? Hoe gaan we om met verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Hoe benutten we dan Samen Slim de Kwaliteiten van Overijssel, zoals goede samenwerking, onderling vertrouwen en bestaande structuren? 
 
Geconcludeerd is dat we niet werken aan een puzzel, maar dat we samen-werken aan een lappendeken. We moeten ons verhaal blijven vertellen en dan vooral wat we WEL willen. Verder bouwen op het bestaande, zowel op inhoud als structuur. Gebiedsgericht en onze inwoners daarbij betrekken. Over (lands)grenzen heen kijken. 
Alleen met elkaar krijgen we het voor elkaar: stad – platteland – regio. 
 
De sfeer en opbrengsten van de VNG Overijssel-dag gaan wij vertalen in een beeldimpressie. Die vind je hieronder.