Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Wie zijn wij?

 

VNG afdeling Overijssel is één van de twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Wij maken ons sterk voor:

 

* het delen van kennis op gebied van het sociaal, ruimtelijk en financieel domein;

* het behartigen van gezamenlijke Overijsselse belangen (adviseren, coördineren en stimuleren);

* het onderhouden van contact met en informeren van de Overijsselse gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk);

* het faciliteren van de Overijsselse gemeenten door o.a. het verzorgen van procedures en het bieden van ondersteuning om algemene beleidsdoelen te bereiken.
 

VNG afdeling Overijssel is een zelfstandige vereniging, waarvan alle Overijsselse gemeenten lid zijn.
Via de rubriek 'links' kunt u doorklikken naar de websites van de Overijsselse gemeenten.
 

De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Zwolle en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zwolle.
 

Het bestuursbureau van VNG Overijssel is gevestigd bij de gemeente Raalte.
De contactgegevens van VNG afdeling Overijssel vindt u hier.