Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Wie zijn wij?

 

VNG afdeling Overijssel is één van de in totaal twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en kent vier hoofddoelen:

 

* het delen van kennis (platformfunctie op gebied van zowel het sociaal als ruimtelijk domein);

* het behartigen van gezamenlijke Overijsselse belangen (adviseren, coördineren en stimuleren);

* het onderhouden van contact met en informeren van de Overijsselse gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk);

* het faciliteren van de Overijsselse gemeenten door o.a. het verzorgen van procedures en het bieden van ondersteuning om algemene beleidsdoelen te bereiken.

 

VNG afdeling Overijssel is een zelfstandige vereniging, waarvan alle Overijsselse gemeenten lid zijn. Via de rubriek 'links' kunt u doorklikken naar de websites van alle Overijsselse gemeenten.

De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Zwolle en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zwolle.

Het bestuursbureau VNG Overijssel is ondergebracht bij de gemeente Raalte en de contactgegevens van VNG afdeling Overijssel vindt u hier.