Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Bestuur VNG Overijssel


De VNG afdeling Overijssel kent een algemeen en een dagelijks bestuur.
Het algemeen bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur komt 6 á 7 keer per jaar bijeen.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven personen. Tot bestuurslid zijn benoembaar de burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de Overijsselse gemeenten met dien verstande dat iedere gemeente door één persoon in het bestuur vertegenwoordigd mag zijn.
De voorzitters van de Platforms Sociaal, Ruimtelijk en Financieel Domein maken qualitate qua deel uit van het bestuur.


De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur vindt u hier.