Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Bestuur VNG Overijssel

 

De VNG afdeling Overijssel kent een algemeen en een dagelijks bestuur.

Het algemeen bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur komt zes á zeven keer per jaar bijeen.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven personen. Tot bestuurslid zijn benoembaar de burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de Overijsselse gemeenten met dien verstande dat iedere gemeente door één persoon in het bestuur vertegenwoordigd mag zijn.

De voorzitters van verschillende platforms maken qualitate qua deel uit van het bestuur en vormen daarmee de uitzondering op bovenstaande regel.

 

De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur vindt u hier.