Pagina uitprinten Pagina mailen

VNG Overijssel-dag op 6 juni 2018

  

Samenwerken als Overijssel; Wie ben/ken jij in Overijssel?

De VNG Overijssel-dag stond, in aansluiting op de gemeenteraadsverkiezingen, in het teken van kennismaken, inhoudelijk verdiepen en het goede gesprek. Kennismaken met de thema’s die op ons afkomen en kennismaken met collega-bestuurders.
Daarnaast presenteerde VNG Overijsel zichzelf. Dat gebeurde d.m.v. een filmpje met de titel 'VNG Overijssel, daar wil je ván zijn'. U vindt het filmpje hier.


Rode draad in het programma was het Interbestuurlijk Programma (IBP). Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, informeerde de aanwezigen over het proces van het IBP, en hoorde ook graag de opvattingen van de verschillende gemeenten, de lokale praktijk en de behoeften ten aanzien van proces en inhoud.


De Algemene Ledenvergadering was onderdeel van het programma, net zoals de eerste bestuurlijke bijeenkomst van de platforms Financieel, Sociaal en Ruimtelijk Domein.
Hieronder kunt u  het programma van de VNG Overijssel-dag nog eens nalezen en de gehouden presentaties downloaden. De in de Platformvergaderingen gehouden presentaties vindt u onder 'vergaderingen'.
De gemaakte foto's staan hier.