Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Platform Financieel Domein

   

Informatie halen en brengen zijn de sleutelwoorden voor de functie van het platform. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, ontwikkelingen signaleren en elkaar daarop attenderen, en initiatieven nemen over de manier waarop de gemeentelijke belangen het beste gediend kunnen worden. Niet de zaken van de individuele gemeenten overnemen, maar elkaar wijzen op de mogelijkheden, discussies en kortsluiten of gezamenlijke actie mogelijk een groter effect kan hebben.


Het Platform Financieel Domein is adviserend aan en ondersteunend voor de bestuurlijke activiteiten van VNG afdeling Overijssel. 
Het platform is in hoge mate zelfsturend bij het uitvoeren van activiteiten. Binnen de gegeven rol van het platform worden de activiteiten bepaald door:
1. verzoeken en initiatieven vanuit bestuur VNG afdeling Overijssel;
2. verenigingsactiviteiten (landelijke agenda VNG);
3. verzoeken om samenwerking vanuit de provincie Overijssel;
4. overige verzoeken om medewerking.
 
Alle Overijsselse gemeenten zijn in het platform vertegenwoordigd. Afhankelijk van de agenda schuiven regelmatig externe partners (zoals leden van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, de landelijke VNG en inhoudsdeskundigen) aan.
 

Voorzitter van het Platform Financieel Domein is Jelle Beintema, wethouder van Hellendoorn. Inhoudelijk expert van dit platform is Frank Baars. Frank is, evenals Jelle, werkzaam bij de gemeente Hellendoorn.