Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Platform Sociaal Domein

   

De rol en de werkwijze van de bestuurlijke platforms Sociaal, Ruimtelijk en Financieel Domein zijn afgeleid van de taken van de afdeling. De platforms zijn ondersteunend voor de bestuurlijke activiteiten van de VNG afdeling Overijssel. 

Informatie halen en brengen, zijn de sleutelwoorden voor de functie van beide platforms. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, ontwikkelingen signaleren, gemeenten attenderen op die ontwikkelen en initiatieven nemen over de manier waarop de gemeentelijke belangen het beste gediend kunnen worden. Niet de zaken van de individuele gemeenten overnemen, maar elkaar wijzen op mogelijkheden, met elkaar in dialoog gaan en kortsluiten of gezamenlijke actie mogelijk een groter effect kan hebben. 
De platforms zijn in hoge mate zelfsturend bij het uitvoeren van hun activiteiten. Binnen de gegeven rol van een platform worden de activiteiten bepaald door: 
1. verzoeken en initiatieven vanuit bestuur VNG afdeling Overijssel; 
2. verenigingsactiviteiten (landelijke agenda VNG); 
3. verzoeken om samenwerking vanuit de provincie Overijssel; 
4. overige verzoeken om medewerking. 
 
Elke gemeente is vertegenwoordigd in zowel het Platform Sociaal, Ruimtelijk en Financieel Domein. Daarnaast is bij bijna alle vergaderingen een vertegenwoordiger van de landelijke VNG aanwezig. 
Afhankelijk van de agenda schuiven regelmatig externe partners aan zoals leden van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, het Oversticht etc. 
 
Voorzitter van het Platform Sociaal Domein is Bart Jaspers Faijer, wethouder van Staphorst.
Hieronder vindt u de samenstelling van het Platform Sociaal Domein.