Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Bestuur


Het bestuur van de VNG Overijssel zet in op korte lijnen en meer binding/betrokkenheid tussen bestuur en colleges en gemeenteraden van de Overijsselse gemeenten. Procesmatig uit zich dit in het vergaderen in de provincie met steeds een ander gemeentebestuur.


De bestuursvergaderingen worden voorbereid door het Dagelijks Bestuur.
Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris/penningmeester en de vicevoorzitter van de VNG Overijssel.

 

De vergaderdata van het Dagelijks en Algemeen bestuur van de VNG Overijssel vindt u hier