Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Leden

 

VNG Overijssel is één van de in totaal twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

 
Wij zijn een zelfstandige vereniging, waarvan alle vijfentwintig Overijsselse gemeenten lid zijn. Ieder jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV). Eén van de officiële momenten waarin ieder lid zijn stem kan laten horen. 
 
De agenda van de ALV staat op onze site evenals het meest recente jaarverslag en de agenda’s & verslagen van een paar jaar oud.