Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Platform Financieel Domein

 

De rol en de werkwijze van het bestuurlijk platform Financieel Domein is afgeleid van de taken van de afdeling. Het platform is adviserend aan en ondersteunend voor de bestuurlijke activiteiten van de VNG afdeling Overijssel.
De voorzitter van dit platform is Jelle Beintema, wethouder van Hellendoorn.
Naast een voorzitter is namens de VNG Overijssel de contactfunctionaris FD actief. Deze ambtelijk inhoudsdeskundige en linking pin tussen voorzitter en adviseur bestuur is Frank Baars Hellendoorn.
De adviseur / ambtelijk secretaris van het bestuur fungeert als schakel tussen bestuur & platform. 

Informatie halen en brengen zijn de sleutelwoorden voor de functie van het platform. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, ontwikkelingen signaleren, gemeenten attenderen op die ontwikkelen en initiatieven nemen over de manier waarop de gemeentelijke belangen het beste gediend kunnen worden. Niet de zaken van de individuele gemeenten overnemen, maar elkaar wijzen op de mogelijkheden, discussies en kortsluiten of gezamenlijke actie mogelijk een groter effect kan hebben.
 

Het platform is in hoge mate zelfsturend bij het uitvoeren van activiteiten. Binnen de gegeven rol van het platform worden de activiteiten bepaald door:
1. verzoeken en initiatieven vanuit bestuur VNG afdeling Overijssel;
2. verenigingsactiviteiten (landelijke agenda VNG);
3. verzoeken om samenwerking vanuit de provincie Overijssel;
4. overige verzoeken om medewerking.
 

Elke gemeente is in dit overlegorgaan vertegenwoordigd.
Afhankelijk van de agenda schuiven regelmatig externe partners (bijvoorbeeld leden van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en landelijke VNG) aan.


De vergaderdata van het Platform Financieel Domein vindt u hier.