Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Platform Informatiesamenleving

 

Het Platform Informatiesamenleving vormt samen met de drie andere inhoudelijjk actieve platforms het kloppend hart van onze vereniging. 

Dit vierde platform is onze jongste telg en in de tweede helft van 2020 van start gegaan. Aanleiding voor de oprichting van dit platform was de wil van een diverse groep Overijsselse bestuurders om op het gebied van informatiesamenleving informatie te delen, van elkaar te leren en elkaar op dit gebied te versterken.

 

 Thematiek/ aandachtsvelden van het platform Informatiesamenleving zijn:
- Waardegedreven digitalisering en bestuurlijke en morele dilemma’s
- Datagericht werken in verschillende domeinen
- Smart cities en toepassingen
- Inclusieve digitalisering
- Dienstverlening
- Informatie veiligheid, digitale veiligheid
- ICT-systemen en applicaties
- De digitale samenleving en effect op gemeenten
- Digitalisering en onze economie

 

De vergadermomenten van het Platform Informatiesamenleving voor zover die nu bekend zijn vindt u hier