Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Platform Ruimtelijk Domein


De rol en de werkwijze van het bestuurlijk platform Ruimtelijk Domein is afgeleid van de taken van de afdeling. Het platform is adviserend aan en ondersteunend voor de bestuurlijke activiteiten van de VNG afdeling Overijssel. 

Informatie halen en brengen zijn de sleutelwoorden voor de functie van het platform. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, ontwikkelingen signaleren, gemeenten attenderen op die ontwikkelen en initiatieven nemen over de manier waarop de gemeentelijke belangen het beste gediend kunnen worden. Niet de zaken van de individuele gemeenten overnemen, maar elkaar wijzen op de mogelijkheden, discussies en kortsluiten of gezamenlijke actie mogelijk een groter effect kan hebben. 

Het platform is in hoge mate zelfsturend bij het uitvoeren van activiteiten. Binnen de gegeven rol van het platform worden de activiteiten bepaald door:
1. verzoeken en initiatieven vanuit bestuur VNG afdeling Overijssel;
2. verenigingsactiviteiten (landelijke agenda VNG);
3. verzoeken om samenwerking vanuit de provincie Overijssel;
4. overige verzoeken om medewerking.

Elke gemeente is in dit overlegorgaan vertegenwoordigd. 
Afhankelijk van de agenda schuiven regelmatig externe partners (bijvoorbeeld leden van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, landelijke VNG, Het Oversticht & Waterschap) aan.

 

Voorzitter van het Platform Ruimtelijk Domein is Erik Volmerink, wethouder van Tubbergen. Inhoudelijk expert van dit platform is Rick Tukker. Rick is werkzaam bij de gemeente Rijssen-Holten.

 

De vergaderdata van het Platform Ruimtelijk Domein vindt u hier

De samenstelling van het platform staat hier.