Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Platform Ruimtelijk Domein

 

Het platform Ruimtelijk Domein vormt samen met de drie andere inhoudelijk actieve platforms het kloppend hart van onze vereniging. 
 
Informatie halen en brengen zijn de sleutelwoorden voor de functie van het platform. Elkaar bestuurlijk ontmoeten, ervaringen uitwisselen, ontwikkelingen signaleren en elkaar daarop attenderen. Niet de zaken van de individuele gemeenten overnemen, maar elkaar wijzen op de mogelijkheden, gesprekken voeren, met elkaar discussiëren en kortsluiten of gezamenlijke actie mogelijk een groter effect kan hebben. Alle Overijsselse gemeenten zijn bestuurlijk in ieder platform vertegenwoordigd.
  
Afhankelijk van de agenda schuiven regelmatig partners (zoals leden van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, landelijke VNG, Het Oversticht en Waterschap) en gasten aan.
 
De vergadermomenten van het Platform Ruimtelijk Domein vindt u hier.